slider

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

singlew

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

Slider03

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

NAŠA VÝZVA

Skvalitnenie života imobilným, polymorbídnym klientom, klientom so psychickým, fyzickým a zmyslovým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu starostlivosť.

NAŠE VÝHODY

Možnosť ubytovania na dobu určitú s okamžitým nástupom (v prípade dovolenky alebo kúpeľnej liečby príbuzných,…)

ZABEZPEČUJEME

sociálnu starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby s osobným a individuálnym prístupom ku každému klientovi, s cieľom podpory fyzickej a duševnej kondície a pomoci pri rozvoji ich individuálnych schopností. Možnosť využitia meditácie pod relaxačnou pyramídou, muzikoterapiou so zameraním na ezoteriku, aromaterapiu a ergoterapiu pod vedením erudovaného sociálneho pracovníka.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA

zabezpečujeme kontinuálnou starostlivosťou odborným tímom (praktickým a chirurgickým lekárom, ADOS, zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi, opatrovateľmi, sociálnym pracovníkom).

Vysoko kvalifikovaný tím pracovníkov garantuje humánny a profesionálny prístup ku klientom.

Všetky izby sú vybavené signalizačným zariadením a všetkým klientom poskytujeme polohovateľné postele s bočnicami a podľa potreby aj s hrazdou.

Voľné miesta

Muži: 0
Ženy: 0

Mám záujem o umiestnenie vo vašom zariadení

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení. Vyplňte prosím tento formulár, budeme Vás kontaktovať.
Meno (povinné)

Priezvisko

Pohlavie

MužŽena

Stupeň odkázanosti

Telefón

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

NAŠE PRIMÁRNE CIELE

 • Poskytovať prijímateľom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života
 • Usilovať o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko
 • Usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti prijímateľov služby
 • Vytvárať príjemné prostredie
 • Zabezpečiť prijímateľom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných životných potrieb
 • Prijímateľov služby primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách

Naše služby

Stravovanie

Poskytujeme stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa – klienta. V rámci celodenného stravovania poskytujeme raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte. V prípade potreby je možné doobjednať desiatu a olovrant.

Strava je podávaná v jedálni a na iných k tomu vyhradených miestach. Klienti, ktorí majú zníženú pohyblivosť, dostávajú stravu k lôžku.

Ubytovanie

Klienti zariadenia sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Pri umiestnení klienta do izby rešpektujeme zdravotný stav klienta, potreby a záujmy konkrétneho klienta a spoluvytvárame tak podmienky pre uspokojovanie potrieb klienta a dobrého spolunažívania spolubývajúcich navzájom.

Súčasťou vybavenia izby je polohovateľná posteľ s bočnicami a hrazdou, paplón, vankúš, obliečky a prestieradlo, nočný stolík, stôl, stolička a skriňa. Súčasťou je signalizačné zariadenie pri každej posteli a na každej izbe.

Kaderníctvo - holičstvo

Naši klienti majú možnosť využiť kaderníctvo za výhodné ceny. Kaderníctvo – holičstvo sídli v rovnakej budove ako Zariadenie pre seniorov.

Pedikúra - manikúra

Naše zariadenie navštevuje podľa potreby šikovná pedikérka.

Čo ponúkame v našom zariadení ?

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Pracovná terapia
 • Záujmová činnosť
 • Edukačná činnosť
 • Pohybové aktivity
 • Tvorivé aktivity
 • Činnosti v prírode
 • Náboženské programy

Galéria

Vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná
Pri príležitosti ukončenia školského roka k nám prišli deti zo ZŠ Priehradná aby nás ešte potešili svojim programom než začnú 

Čítajte ďalej.

Petang
Klienti si veľmi obľúbili hru petang, ktorá sa dá hrať i v sede. Pri spomínanej hre sa vždy parádne zabavíme.

Čítajte ďalej.

Psychomotorické aktivity na terase
Za pekných, slnečných dní sa schádzame na terase, kde si precvičujeme pamäť.

Čítajte ďalej.

Psychomotorické aktivity v klubovni
  Nezaháľame, ale stále sa snažíme udržať si pamäť v kondícií.

Čítajte ďalej.

Naše tvorenie v klubovni
S klientmi sa pravidelne stretávame v klubovni, kde si vyrábame rôzne výrobky za použitia rôznych techník.  

Čítajte ďalej.

Divadlo
Klienti koncom mája boli v divadle na predstavení Národný cintorín – prvá časť. Divadelné predstavenie sa všetkým klientom páčilo.

Čítajte ďalej.

Jarné práce
  Jarná údržba nášho zariadenia a starostlivosť o kvetinový záhon klientmi.

Čítajte ďalej.

Omše, bohoslužby
  Pravidelne chodí k nám raz do mesiaca evanjelický, ako aj katolícky farár a spoločne sa stretávame v našej kaplnke.,

Čítajte ďalej.

Jarné tvorenie
A zas tu máme jar a s jarou prichádza i Veľká noc, ako aj nové nápady na tvorenie, ako si 

Čítajte ďalej.

Nájdete nás

Návštevné hodiny v

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Určené na základe nariadenia Úradu regionálneho a verejného zdravotníctva.

 

Doporučené návštevné hodiny sú

od 10:00 hod do 11:00 hod

a

od 14:00 hod do 18:00 hod

 • Návštevy nesmú narušovať liečebný režim klientov a domáci poriadok zariadenia.
 • Každá návšteva je povinná zapísať sa do Knihy návštev.
 • Návštevy sú obmedzené maximálnym počtom najviac troch príbuzných.
 • Pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad vyhlásenie karantény okresným hygienikom alebo výskytom niektorého ochorenia sú návštevy zakázané.
 • Po konzultácií s hlavnou sestrou zariadenia je možná spoluúčasť rodinných príslušníkov pri nácvikoch potrebných výkonov (toaleta, kŕmenie, aplikácia inzulínu + edukácia).
 • Podmienkou návštevy klienta je dobrý zdravotný stav rodinného príslušníka, pri náznaku nádchy, chrípky, alebo iného infekčného ochorenia bude návšteva klienta zakázaná.

Máte otázku ?

Zavolajte nám, alebo pošlite otázku prostredníctvo nášho formulára

Blok „A“: 043/ 413 14 29

Blok „B“: 0901 703 971

Blok „C“: 0911 577 962

Miroslav Toroňa

0903 566 803

Štatutárny zástupca BENETRIX, n. o.

Mgr. Peter Šimičák

0918 476 144

Riaditeľ zariadenia

PhDr. Tatiana Štilcová

0911 448 535

Vedúca sociálno – technického úseku

Mgr. Andrea Kubíková

0903 135 894

Sociálna pracovníčka

PhDr. Tatiana Labdová

0911 843 699

Vrchná sestra

Bc. Anna Baňáková

0911 830 245

Staničná sestra

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A
036 01 Martin

Vaše meno (povinné)

E-mail (povinné)

Vaša správa

Vaša správa

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.