slider

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

singlew

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

Slider03

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

NAŠA VÝZVA

Skvalitnenie života imobilným, polymorbídnym klientom, klientom so psychickým, fyzickým a zmyslovým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu starostlivosť.

NAŠE VÝHODY

Možnosť ubytovania na dobu určitú s okamžitým nástupom (v prípade dovolenky alebo kúpeľnej liečby príbuzných,…)

ZABEZPEČUJEME

sociálnu starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby s osobným a individuálnym prístupom ku každému klientovi, s cieľom podpory fyzickej a duševnej kondície a pomoci pri rozvoji ich individuálnych schopností. Možnosť využitia meditácie pod relaxačnou pyramídou, muzikoterapiou so zameraním na ezoteriku, aromaterapiu a ergoterapiu pod vedením erudovaného sociálneho pracovníka.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA

zabezpečujeme kontinuálnou starostlivosťou odborným tímom (praktickým a chirurgickým lekárom, ADOS, zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi, opatrovateľmi, sociálnym pracovníkom).

Vysoko kvalifikovaný tím pracovníkov garantuje humánny a profesionálny prístup ku klientom.

Všetky izby sú vybavené signalizačným zariadením a všetkým klientom poskytujeme polohovateľné postele s bočnicami a podľa potreby aj s hrazdou.

Voľné miesta

Muži: 0
Ženy: 0

Mám záujem o umiestnenie vo vašom zariadení

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení. Vyplňte prosím tento formulár, budeme Vás kontaktovať.
Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Pohlavie

MužŽena

Stupeň odkázanosti

Telefón

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

NAŠE PRIMÁRNE CIELE

 • Poskytovať prijímateľom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života
 • Usilovať o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko
 • Usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti prijímateľov služby
 • Vytvárať príjemné prostredie
 • Zabezpečiť prijímateľom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných životných potrieb
 • Prijímateľov služby primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách

Naše služby

Stravovanie

Poskytujeme stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa – klienta. V rámci celodenného stravovania poskytujeme raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte. V prípade potreby je možné doobjednať desiatu a olovrant.

Strava je podávaná v jedálni a na iných k tomu vyhradených miestach. Klienti, ktorí majú zníženú pohyblivosť, dostávajú stravu k lôžku.

Ubytovanie

Klienti zariadenia sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Pri umiestnení klienta do izby rešpektujeme zdravotný stav klienta, potreby a záujmy konkrétneho klienta a spoluvytvárame tak podmienky pre uspokojovanie potrieb klienta a dobrého spolunažívania spolubývajúcich navzájom.

Súčasťou vybavenia izby je polohovateľná posteľ s bočnicami a hrazdou, paplón, vankúš, obliečky a prestieradlo, nočný stolík, stôl, stolička a skriňa. Súčasťou je signalizačné zariadenie pri každej posteli a na každej izbe.

Kaderníctvo - holičstvo

Naši klienti majú možnosť využiť kaderníctvo za výhodné ceny. Kaderníctvo – holičstvo sídli v rovnakej budove ako Zariadenie pre seniorov.

Pedikúra - manikúra

Naše zariadenie navštevuje podľa potreby šikovná pedikérka.

Čo ponúkame v našom zariadení ?

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Pracovná terapia
 • Záujmová činnosť
 • Edukačná činnosť
 • Pohybové aktivity
 • Tvorivé aktivity
 • Činnosti v prírode
 • Náboženské programy

Galéria

Vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná
Pri príležitosti ukončenia školského roka k nám prišli deti zo ZŠ Priehradná aby nás ešte potešili svojim programom než začnú 
Čítajte ďalej.
Petang
Klienti si veľmi obľúbili hru petang, ktorá sa dá hrať i v sede. Pri spomínanej hre sa vždy parádne zabavíme.
Čítajte ďalej.
Psychomotorické aktivity na terase
Za pekných, slnečných dní sa schádzame na terase, kde si precvičujeme pamäť.
Čítajte ďalej.
Psychomotorické aktivity v klubovni
  Nezaháľame, ale stále sa snažíme udržať si pamäť v kondícií.
Čítajte ďalej.
Naše tvorenie v klubovni
S klientmi sa pravidelne stretávame v klubovni, kde si vyrábame rôzne výrobky za použitia rôznych techník.  
Čítajte ďalej.
Divadlo
Klienti koncom mája boli v divadle na predstavení Národný cintorín – prvá časť. Divadelné predstavenie sa všetkým klientom páčilo.
Čítajte ďalej.
Jarné práce
  Jarná údržba nášho zariadenia a starostlivosť o kvetinový záhon klientmi.
Čítajte ďalej.
Omše, bohoslužby
  Pravidelne chodí k nám raz do mesiaca evanjelický, ako aj katolícky farár a spoločne sa stretávame v našej kaplnke.,
Čítajte ďalej.
Jarné tvorenie
A zas tu máme jar a s jarou prichádza i Veľká noc, ako aj nové nápady na tvorenie, ako si 
Čítajte ďalej.

Nájdete nás

Návštevné hodiny v

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Určené na základe nariadenia Úradu regionálneho a verejného zdravotníctva.

 

Doporučené návštevné hodiny sú

od 10:00 hod do 11:00 hod

a

od 14:00 hod do 18:00 hod

 • Návštevy nesmú narušovať liečebný režim klientov a domáci poriadok zariadenia.
 • Každá návšteva je povinná zapísať sa do Knihy návštev.
 • Návštevy sú obmedzené maximálnym počtom najviac troch príbuzných.
 • Pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad vyhlásenie karantény okresným hygienikom alebo výskytom niektorého ochorenia sú návštevy zakázané.
 • Po konzultácií s hlavnou sestrou zariadenia je možná spoluúčasť rodinných príslušníkov pri nácvikoch potrebných výkonov (toaleta, kŕmenie, aplikácia inzulínu + edukácia).
 • Podmienkou návštevy klienta je dobrý zdravotný stav rodinného príslušníka, pri náznaku nádchy, chrípky, alebo iného infekčného ochorenia bude návšteva klienta zakázaná.

Máte otázku ?

Zavolajte nám, alebo pošlite otázku prostredníctvo nášho formulára

Blok „A“: 043/ 413 14 29

Blok „B“: 0901 703 971

Blok „C“: 0911 577 962

Miroslav Toroňa

0903 566 803

Štatutárny zástupca BENETRIX, n. o.

Mgr. Peter Šimičák

0918 476 144

Riaditeľ zariadenia

PhDr. Tatiana Štilcová

0911 448 535

Vedúca sociálno – technického úseku

 

Mgr. Andrea Kubíková

0903 135 894

Sociálna pracovníčka

 

Bc. Marcela Štefancová

0911 843 699

Vrchná sestra

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Priehradná 9/A
036 01 Martin

Vaše meno (povinné)

E-mail (povinné)

Predmet

Vaša správa