2% z daní

ZSS BENETRIX, n. o.

Priehradná 9A, Martin – Priekopa

Darovanie 2%  daní z príjmov fyzických osôb

 

Milí priatelia,

 

aj v roku 2018 môže každý z nás poukázať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dane z príjmov.

 

Naša organizácia BENETRIX, n. o. sa na Vás obracia s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania 2% z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete ku skvalitneniu života našich klientov.

 

Darované finančné prostriedky použijeme efektívne na podporu spoločenského, kultúrneho života našich klientov, na spoločenské podujatia organizované v našom zariadení i mimo zariadenia.

 

Tlačivo – Vyhlásenie – je dostupné pri knihe návštev priamo v zariadení, u soc. pracovníčky, príp. na našej web stránke: www.benetrix.sk

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem darovať 2% z Vašich daní práve našej organizácií.

 

                                                      Vedenie ZSS BENETRIX, n. o.