Author: Správca stránky

Rozvrh denných aktivít

Katolícka omša sa koná tretí štvrtok v mesiaci o 08:45 hod. Evanjelické služby božie sa konajú posledný piatok v mesiaci o 9:00 hod. [/vc_row […]
Otvoriť článok

Vyúčtovanie depozitných účtov

Vyúčtovanie depozitných účtov za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 si môžete vyzdvihnúť v kancelárií sociálnej pracovníčky v pracovných dňoch od 07:00 do 15:30 hod. […]
Otvoriť článok

Domáci poriadok

  BENETRIX, n. o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Priehradná 9A, 036 01 Martin Smernica č. […]
Otvoriť článok

Zoznam vecí potrebné pri nástupe

ZOZNAM  OSOBNÝCH  VECÍ  POTREBNÝCH  PRI  NÁSTUPE DO ZARIADENIA  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VRCHNÉ OŠATENIE 4 ks pulóver s dlhým rukávom 4 ks pulóver […]
Otvoriť článok

Vybavenie žiadosti

Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. […]
Otvoriť článok

Donesená bielizeň – značenie

  Žiadame príbuzných klientov, aby bielizeň, ktorú donesú svojim príbuzným, odovzdali najprv sociálnej pracovníčke na označenie menom klienta. V čase jej […]
Otvoriť článok

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na jedného klienta za mesiac boli 887 eur.
Otvoriť článok

Vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná

Pri príležitosti ukončenia školského roka k nám prišli deti zo ZŠ Priehradná aby nás ešte potešili svojim programom než začnú […]
Otvoriť článok

Petang

Klienti si veľmi obľúbili hru petang, ktorá sa dá hrať i v sede. Pri spomínanej hre sa vždy parádne zabavíme.
Otvoriť článok