Nezaradené

Domáci poriadok

  BENETRIX, n. o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Priehradná 9A, 036 01 Martin Smernica č. […]
Otvoriť článok

Vybavenie žiadosti

Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. […]
Otvoriť článok