Nezaradené

Domáci poriadok

  BENETRIX, n. o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Priehradná 9A, 036 01 Martin Smernica č. […]
Otvoriť článok

Vybavenie žiadosti

Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. […]
Otvoriť článok

Cenník ZSS platný od 1. 6. 2018

Tento cenník poskytovaných služieb v ZSS –  BENETRIX, n.o.–Priehradná 9/A, 036 08 Martin – Priekopa sa vydáva v súlade so zákonom […]
Otvoriť článok

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.