Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na jedného klienta za mesiac boli 887 eur.
Otvoriť článok