Prijatie do zariadenia

Domáci poriadok

  BENETRIX, n. o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Priehradná 9A, 036 01 Martin Smernica č. […]
Otvoriť článok

Zoznam vecí potrebné pri nástupe

ZOZNAM  OSOBNÝCH  VECÍ  POTREBNÝCH  PRI  NÁSTUPE DO ZARIADENIA  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VRCHNÉ OŠATENIE 4 ks pulóver s dlhým rukávom 4 ks pulóver […]
Otvoriť článok

Vybavenie žiadosti

Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. […]
Otvoriť článok

Legislatíva

Aktuálne legislatívne znenia a úpravy zákonov o sociálnych službách. Zákon č. 460/1992 Z. z, Ústava Slovenskej republiky. Zákon č. 576/2004 […]
Otvoriť článok