Naše tvorenie v klubovni

S klientmi sa pravidelne stretávame v klubovni, kde si vyrábame rôzne výrobky za použitia rôznych techník.