slider

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

singlew

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

Slider03

Staroba nie je pre mňa väzenie,
ale balkón, z ktorého vidieť ďalej a lepšie...

NAŠA VÝZVA

Skvalitnenie života imobilným, polymorbídnym klientom, klientom so psychickým, fyzickým a zmyslovým postihnutím, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu starostlivosť.

NAŠE VÝHODY

Možnosť ubytovania na dobu určitú s okamžitým nástupom (v prípade dovolenky alebo kúpeľnej liečby príbuzných,…)

ZABEZPEČUJEME

sociálnu starostlivosť, komplexné ošetrovateľské, rehabilitačné a poradenské služby s osobným a individuálnym prístupom ku každému klientovi, s cieľom podpory fyzickej a duševnej kondície a pomoci pri rozvoji ich individuálnych schopností. Možnosť využitia meditácie pod relaxačnou pyramídou, muzikoterapiou so zameraním na ezoteriku, aromaterapiu a ergoterapiu pod vedením erudovaného sociálneho pracovníka.

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA

zabezpečujeme kontinuálnou starostlivosťou odborným tímom (praktickým a chirurgickým lekárom, ADOS, zdravotnými sestrami a zdravotnými asistentmi, opatrovateľmi, sociálnym pracovníkom).

Vysoko kvalifikovaný tím pracovníkov garantuje humánny a profesionálny prístup ku klientom.

Všetky izby sú vybavené signalizačným zariadením a všetkým klientom poskytujeme polohovateľné postele s bočnicami a podľa potreby aj s hrazdou.

Voľné miesta

0
Ženy
0
Muži

Mám záujem o umiestnenie vo vašom zariadení

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení. Vyplňte prosím tento formulár, budeme Vás kontaktovať.

Meno (povinné)

Priezvisko

Pohlavie

MužŽena

Stupeň odkázanosti

Telefón

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

NAŠE PRIMÁRNE CIELE:

 • Poskytovať prijímateľom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života,
 • Usilovať o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko,
 • Usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti prijímateľov služby,

 • Vytvárať príjemné prostredie,
 • Zabezpečiť prijímateľom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných životných potrieb,
 • Prijímateľov služby primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách.

Naše služby

strava

Stravovanie

Poskytujeme stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa – klienta. V rámci celodenného stravovania poskytujeme raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte. V prípade potreby je možné doobjednať desiatu a olovrant.

Strava je podávaná v jedálni a na iných k tomu vyhradených miestach. Klienti, ktorí majú zníženú pohyblivosť, dostávajú stravu k lôžku.

Viac o stravovaní
strava2

Ubytovanie

Klienti zariadenia sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Pri umiestnení klienta do izby rešpektujeme zdravotný stav klienta, potreby a záujmy konkrétneho klienta a spoluvytvárame tak podmienky pre uspokojovanie potrieb klienta a dobrého spolunažívania spolubývajúcich navzájom.

Súčasťou vybavenia izby je polohovateľná posteľ s bočnicami a hrazdou, paplón, vankúš, obliečky a prestieradlo, nočný stolík, stôl, stolička a skriňa. Súčasťou je signalizačné zariadenie pri každej posteli a na každej izbe.

strava3

Kaderníctvo - holičstvo

Naši klienti majú možnosť využiť kaderníctvo za výhodné ceny. Kaderníctvo – holičstvo sídli v rovnakej budove ako Zariadenie pre seniorov.
4629-d714

Pedikúra - manikúra

Naše zariadenie navštevuje podľa potreby šikovná pedikérka.

Čo ponúkame v našom zariadení ?

Galéria

Nájdete nás

Obsah je blokovaný. Na jeho zobrazenie je potrebné povoliť používanie cookies.

Adresa

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Priehradná 9/A
036 01 Martin

www.benetrix.sk
benetrix@benetrix.sk

Návštevné hodiny v Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a
Zariadenie opatrovateľskej služby

Určené na základe nariadenia Úradu regionálneho a verejného zdravotníctva.

Doporučené návštevné hodiny sú od 10:00 hod do 11:00 hod a od 14:00 hod
do 18:00 hod

 • Návštevy nesmú narušovať liečebný režim klientov a domáci poriadok zariadenia.
 • Každá návšteva je povinná zapísať sa do Knihy návštev.
 • Návštevy sú obmedzené maximálnym počtom najviac troch príbuzných.
 • Pri mimoriadnych udalostiach, ako je napríklad vyhlásenie karantény okresným hygienikom alebo výskytom niektorého ochorenia sú návštevy zakázané.
 • Po konzultácií s hlavnou sestrou zariadenia je možná spoluúčasť rodinných príslušníkov pri nácvikoch potrebných výkonov (toaleta, kŕmenie, aplikácia inzulínu + edukácia).
 • Podmienkou návštevy klienta je dobrý zdravotný stav rodinného príslušníka, pri náznaku nádchy, chrípky, alebo iného infekčného ochorenia bude návšteva klienta zakázaná.

Máte otázku?

Zavolajte nám, alebo pošlite otázku prostredníctvo nášho formulára

Blok „A“: 043/ 413 14 29

Blok „B“: 0901 703 971

Blok „C“: 0911 577 962

 

Štatutárny zástupca BENETRIX, n. o.

Riaditeľ zariadenia

Vedúca sociálno – technického úseku

Sociálna pracovníčka

Vrchná sestra

Staničná sestra

Miroslav Toroňa

Mgr. Peter Šimičák

PhDr. Tatiana Štilcová

Mgr. Andrea Kubíková

PhDr. Tatiana Labdová

Bc. Anna Baňáková

0907 771 805

0918 476 144

0911 448 535

0903 135 894

0911 843 699

0911 830 245

Adresa

Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Priehradná 9/A
036 01 Martin

www.benetrix.sk
benetrix@benetrix.sk

Vaše meno (povinné)

E-mail (povinné)

Vaša správa

Vaša správa

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.