Psychomotorické aktivity na terase

Za pekných, slnečných dní sa schádzame na terase, kde si precvičujeme pamäť.