Ročný harmonogram akcií na rok 2019

Rok 2019

Január

Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roku symbolickým prípitkom.

Novoročný kultúrny program – heligonkári.

Rímsko – katolícka svätá omša so spoveďou.

Evanjelické služby božie so spoveďou.

Rozhovory – individuálne, skupinové, reminiscenčné.

Čitateľský klub seniorov – diskusia na obľúbené knihy, myšlienky z kníh, na prečítané a pod..

Cvičenie motoriky na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok.

Cvičenie Tai – Chi.

Odzdobovanie vianočnej výzdoby.

Práce v terapeutických skupinách.

Pamäťové cvičenia – vedomostná súťaž v družstvách.

Cvičenia na orientáciu v priestore.

Sociálna rehabilitácia.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie, prezeranie fotografií

Február

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Cvičenie Tai – Chi.

Psychomotorické a pohybové cvičenia.

21.02. Medzinárodný deň materinského jazyka – kvíz na tému slovenčina a Slovensko naše.

Oslavy svätého Valentína – reminiscenčné rozhovory – moja prvá láska, môj manžel/manželka.

Práca v terapeutických skupinách – príprava ozdôb na Fašiangy.

Rozhovory.

Čítanie.

Návšteva klientov po izbách, cvičenie motoriky na lôžku.

Pečenie koláčov.

Zdobenie zariadenia pri príležitosti fašiangu.

Fašiangové posedenie spojené s  fašiangovou praženicou a vystúpenie heligonkárov + karneval s maskami.

Sociálna rehabilitácia.

Aktivita na koncentráciu a pamäť – „5 proti 5“.

Marec

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Oslava MDŽ.

Vernisáž našich prác.

Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.

Cvičenie Tai – Chi

Hudobné posedenie – Karaoke v zariadení

Čitateľský klub seniorov.

Návštevy klientov po izbách – rozhovory, čítanie, cvičenie motoriky na lôžku a pod..

Spoločenské hry.

Práce v terapeutických skupinách – príprava ozdôb na Veľkú noc.

Ozdobovanie zariadenia na Veľkú noc + aktualizácia násteniek.

Pohybové aktivity.

Prednášky, besedy – Marec – mesiac knihy.

Turnaj v kolkoch.

Sociálna rehabilitácia.

Apríl

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie so spoveďou.

Kultúrny program ku príležitosti prichádzajúcich sviatkov Veľkej noci – vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná.

Kultúrny program – vystúpenie hudobného zoskupenia Priekopčanka a Klub Hany Zelinovej.

Vystúpenie detí zo ZUŠ Vrútky.

Jarné prechádzky.

Beseda pri príležitosti – Apríl – mesiac Zeme – Prednáška o Veľkej Fatre.

Cvičenie Tai – Chi.

Čítanie.

Reminiscenčné rozhovory Veľká noc kedysi a dnes.

Cvičenie motoriky v klubovni a na lôžku.

Práce v terapeutických skupinách – práca so slaným cestom.

Veľkonočné pečenie – piškótové kuriatka.

Spoločenské hry (BINGO, motorické hry, hry s loptou, pamäťové cvičenia, puzzle, pexeso…)

Zumba Gold.

Pamäťové aktivity – „Doplň slovo“.

Mesiac kreativity – Popusti svoju fantáziu a použi všetko čo máš a vytvor „svoje dielo“.

Sociálna rehabilitácia.

Máj

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Oslava Dňa matiek spojená s vystúpením hudobného zoskupenia Jesienka pod vedením p. Mráza.

Pozvanie Fujaristov z Dlhej lúky – kultúrny program.

  1. máj – Svetový deň – pohybom k zdraviu. Športový deň.

Terapeutické skupiny – servítková technika na keramickom materiáli, sklo.

„Ergoterapia“ – príprava záhradky na pestovanie kvetov.

Rozhovory a reminiscenčné rozhovory na tému práca v záhrade starostlivosť o kvety.

Literárna kaviareň – stretnutie čitateľského klubu.

Pohybové cvičenia, cvičenie Tai – Chi, Zumba Gold

Cvičenie na koordináciu – Petang, kolky.

Prednášky, besedy – speleológia Turiec.

Návštevy klientov po izbách, cvičenie motoriky na lôžku.

Posedenie na terase s rôznymi aktivitami pamäťovými, pohybovými…

Spoločenské hry (vkladanie geometrických tvarov, BINGO, motorické hry, karty…)

Májové vychádzky po okolí zariadenia.

Sociálna rehabilitácia.

Jún

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie so spoveďou.

Pohybové cvičenia, cvičenie Tai – Chi, Zumba Gold.

Cvičenie na koordináciu – Petang, kolky.

Prechádzky do blízkeho okolia s mobilnými a imobilnými klientmi.

21.6. Deň kvetov a ich vône – beseda.

Hry na terase (aktivity na pamäť, motoriku, koordináciu…).

Aktivita na koncentráciu a pamäť – „5 proti 5“.

Literárna kaviareň na terase.

Krížovkársky turnaj.

Spieva celé zariadenie. Spomienka na piesne zo svojej mladosti.

Úprava kvetinového záhonu a starostlivosť o kvetinový záhon.

Rozhovory – individuálne, skupinové.

Čítanie a cvičenie motoriky na lôžku.

Terapeutické skupiny – práca s korálkami, výroba stromčekov šťastia.

Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.

Kultúrny program – LÚČ a vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná.

Prezentácia našich prác – vernisáž.

Prednáška o keramike.

Sociálna rehabilitácia.

Júl

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Varenie guľášu + heligonkári.

Terapeutické skupiny – vitie vencov z púpavy.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie, prezeranie fotografií.

„Reminiscenčná terapia“ – moje dovolenky – kde som bol/bola.

Hry na terase – zamerané na pamäť, motoriku, koordináciu.

Vychádzky, posedenia vonku.

Úprava kvetinového záhonu a starostlivosť o kvetinový záhon.

Strečingové cvičenie na čerstvom vzduchu – pomocou stúh, šálov.

Pohybové cvičenia, cvičenie Tai – Chi, Zumba Gold.

Cvičenie na koordináciu – Petang, kolky.

Zmrzlinové rande.

Vedomostná súťaž.

  1. júl – medzinárodný deň vtipov – pobavme sa hrou „vtipnejší vyhráva“ .

Prednáška – 7.7. – medzinárodný deň čokolády – prednáška a ochutnávka.

Terapia so živými zvieratami.

Sociálna rehabilitácia.

Výlet do prírody.

August

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Pohybové cvičenia, cvičenie Tai – Chi, Zumba Gold.

Cvičenie na koordináciu – Petang, kolky.

Práce v terapeutických skupinách – tvorba zo strukovín.

Športové hry a súťaže.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie, prezeranie fotografií.

Literárna kaviareň na terase.

Posedenie na terase pri káve, čaji spojené s „muzikoterapiou“ – Spieva celá terasa.

„Reminiscenčná terapia“ – 29.august – SNP; rozhovory, spomienky.

Aktivita na koncentráciu a pamäť – „5 proti 5“.

Úprava kvetinového záhonu a starostlivosť o kvetinový záhon.

Augustové posedenie pri opekačke.

Sociálna rehabilitácia

Výlet do prírody.

September

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

13.9. – svetový deň pozitívneho myslenia – diskusia o najkrajších udalostiach každého z nás

Beseda o bylinkách.

Zber prírodného materiálu.

Práce v terapeutických skupinách – tvorba jesennej dekorácie.

„Reminiscencia“ – moje školské časy.

„Ergoterapia“  – hrabanie lístia, úprava záhrady.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie….

Pohybové aktivity – Cvičenie Tai – Chi, Zumba Gold, cvičenie s rôznymi pomôckami.

Pamäťové aktivity – vedomostná súťaž v družstvách.

Vydanie ďalšieho čísla nášho časopisu Benetráčik.

Rozhovory individuálne/skupinové.

Čitateľský klub.

Sociálna rehabilitácia.

Október

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Práce v terapeutických skupinách – tvorba jesennej dekorácie, výroba sviečok.

21.10. Deň pôvodných odrôd jabĺk – beseda  o jablkách.

Spoločenské hry – hry na pozornosť, koncentráciu…

Rozhovory individuálne, skupinové.

Čitateľský klub.

Krížovkársky turnaj.

„Reminiscenčná terapia“.

Pohybové aktivity – Cvičenie Tai – Chi, cvičenie s plachtou…

Spoločné posedenie pri príležitosti úcty k starším spojená s vystúpením hudobného zoskupenia Priekopčanka s Klubom Hany Zelinovej.

Kultúrny program – vystúpenie detí zo ZŠ Priehradná.

Priestorové aktivity po zariadení zamerané na orientáciu.

Hrabanie lístia.

Účasť na mestskom podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Výstavka – vernisáž našich prác.

Sociálna rehabilitácia.

November

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie.

Reminiscenčné cvičenia.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie, precvičovanie motoriky…

Pohybové aktivity, cvičenie Tai – Chi…

Literárna kaviareň – čitateľský klub.

Cvičenie motoriky  a koordináciu.

Príprava vianočných ozdôb – práca v terapeutických skupinách.

Smútočné posedenie a spomínanie na zosnulých.

Prednáška Martin kedysi a dnes.

Kultúrny program – Fujaristi z Dlhej lúky.

Vystúpenie detí zo ZUŠ Vrútky.

Vedomostná súťaž – Vyhrajte mešec dukátov.

Návšteva klientov po izbách  – individuálne rozhovory, čítanie.

Aktivita na koncentráciu a pamäť – „5 proti 5“.

Sociálna rehabilitácia.

December

Rímsko – katolícka svätá omša.

Evanjelické služby božie so spoveďou.

Rozhovory – individuálne, skupinové, reminiscenčné.

Čitateľský klub seniorov – diskusia na obľúbené knihy, myšlienky z kníh, na prečítané a pod..

Cvičenia na motoriku v klubovni/na lôžku pomocou rehabilitačnej loptičky a iných pomôcok. Pohybové aktivity – Tai Chi…

Spoločenské hry – pexeso, špachtle – cvičenie na pozornosť, BINGO…

Práce v terapeutických skupinách – tvorba a dokončovanie vianočných dekorácii.

Adventné vystúpenia:

  • Návšteva Mikuláša s čertom a anjelom.
  • Priekopčanka + Literárny klub Hany Zelinovej.
  • Detí zo ZŠ Priehradná.
  • LÚČ.

Vianočná výzdoba v zariadení.

Nácvik vianočného programu pod názvom Klienti klientom.

Pečenie a zdobenie perníkov – stretnutie s pernikárkov.

Vianočná vernisáž.

„Muzikoterapia“ spievanie kolied.

Sociálna rehabilitácia.