Rozvrh denných aktivít

Katolícka omša sa koná tretí štvrtok v mesiaci o 08:45 hod.

Evanjelické služby božie sa konajú posledný piatok v mesiaci o 9:00 hod.

Katolícka omša sa koná tretí štvrtok v mesiaci o 08:45 hod.

Evanjelické služby božie sa konajú posledný piatok v mesiaci o 9:00 hod.

pondelok utorok streda štvrtok piatok
7:30 –

   8:00

raňajky raňajky raňajky raňajky raňajky
8:45 –  

    9:10

stretávanie sa            v klubovni stretávanie sa         v klubovni stretávanie sa         v klubovni stretávanie sa     v klubovni stretávanie sa       v klubovni
9:45 –  

  10:45

Cvičenie Tai – Chi

(cca každý druhý týždeň)

Spoločen. hry ERGO – ARTE TERAPIA

práce v terapeut. skupinách

ERGO – ARTE TERAPIA

práce v terapeut. skupinách

TELOCVIK

psychomotorické hry, aktivity na koordináciu, hry na motoriku

tréning pamäti, reminiscencia
11:00 –

  11:30

príprava na obed príprava na obed príprava na obed príprava na obed príprava na obed
11:30 –

   12:20

obed obed obed obed obed
12:30 –  

   13:30

os. voľno, oddych os. voľno, oddych os. voľno, oddych os. voľno, oddych os. voľno, oddych
13:30 –

   15:30

·       Ind./ skup. rozhovory

·       Spoločenské hry

·       Čítanie si kníh,

z časopisov

·       Besedy

 

·       Individ./ skup. rozhovory

·       Aktivity/ hry na motoriku

·       Čítanie si kníh

·       Cvičenie motoriky na lôžku

·       Individ./ skup. rozhovory

·       Aktivity na koordináciu

·       Muzikoterapia

 

·       Individ./ skup. rozhovory

·       Reminiscencia

·       Spisovanie stravy

 

·       Individ./ skup. rozhovory

·       Spol. hry

·       Diskusia na aktuálne témy, dianie

rozvrh_hodin

[/vc_row
]