Stravovanie v Domove sociálnych služieb, Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Benetrix n. o.

Strava podávaná klientom v Domove sociálnych služieb, Zariadení
pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Benetrix n. o. , je vždy čerstvá a prispôsobená individuálnym potrebám klienta. Okrem podávanej racionálnej stravy zohľadňujeme diétu diabetickú, šetriacu, kašovitú, tekutú.

Pitný režim je v našom zariadení samozrejmosťou a klientovi je pri výdaji stravy vždy ponúknutý nápoj v dostatočnom množstve  podľa potreby.

  • Celodenná strava (racionálna, diabetická, šetriaca, kašovitá) 3x denne, podľa jedálneho lístka. Pre diabetikov je za príplatok zabezpečená strava na viac (desiata, olovrant, druhá večera).
  • Stravu je možné odhlásiť minimálne 2 dni vopred.
  • V prípade neodhlásenia stravy vopred v stanovenom termíne sa bude účtovať dovezená strava.
  • Donesenie domácej stravy je povolené, pričom túto stravu je už prísne zakázané ďalej skladovať na izbe z hygienických dôvodov.
  • Ak je zákaz návštev v zariadení z vážnych dôvodov, tento zákaz sa vzťahuje aj na donášanie stravy do zariadenia.

Časový harmonogram vydávania stravy klientom v Domove sociálnych služieb, Zariadení
pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Benetrix, n. o.

Raňajky od 07:30 do 08:30 hod.
Obed od 11:30 do 13:00 hod.
Večera od 17:00 do 18:30 hod.
Druhá večera od 20:00 do 21:00 hod.

V čase podávania stravy nie je možné otvárať dvere návštevám.

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.