Partneri zariadenia

 • MPSVaR /Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny/ 
 • Implementačná agentúra MPSVaR 
 • ŽSK /Žilinský samosprávny kraj/ 
 • Mesto Martin 
 • Nadácia EPH 
 • Nadácia Henkel
 • Nadácia SPP 
 • Nadácia Centra pre filantropiu 
 • Nadácia Volkswagen 
 • JLF UK v Martine Ústav ošetrovateľstva
 • firma Siemens
 • firma KIA Slovakia
 • firma KraussMaffei
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice
 • projekt Kto pomôže Slovesnku

a ďalší .....


Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky