Partneri zariadenia

 • MPSVaR /Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny/ 
 • Implementačná agentúra MPSVaR 
 • Nadácia EPH 

 • Nadácia Henkel
 • Nadácia SPP 
 • Nadácia Centra pre filantropiu 
 • Nadácia Volkswagen 
 • JLF UK v Martine Ústav ošetrovateľstva
 • KraussMaffei
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice
 • projekt Kto pomôže Slovesnku

a ďalší .....


Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky