Kontaktné údaje

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme!


  Štatutárny zástupca

   
  Matej Štubňa


  Riaditeľ zariadenia

   
  Mgr. Peter Šimičák


  Vedúca sociálno – technického úseku

   
  PhDr. Tatiana Štilcová
  +421 911 448 535
  v pracovné dni od 7:00 do 15:30


  Sociálna pracovníčka

   
  Mgr. Andrea Takáčová
  +421 903 135 894


  Vedúca sestra oddelenie A

   
  Miroslava Slašťanová
  +421 911 830 245


  Vedúca sestra oddelenie B

   
  Mgr. Renáta Kotuláčová MBA
  +421 948 156 376


  Vedúca sestra oddelenie C

   
  Bc. Katarína Gucká
  +421 940 995 551

  v pracovné dni od 7:00 do 15:30

  Sídlo spoločnosti


  BENETRIX, n.o.
  Priehradná 9A (mapa)
  036 01 Martin, Slovenská republika
  IČO: 37 983 725
  DIČ: 20 220 669 04

  Kontakt: +421 918 476 144
  Blok „A“: +421 948 413 755
  Blok „B“: +421 901 703 971
  Blok „C“: +421 911 577 962Kontaktujte nás pre viac informácií

Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky