Kontaktné údaje

  V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme!


  Štatutárny zástupca

   
  Matej Štubňa


  Riaditeľ zariadenia

   
  Mgr. Peter Šimičák


  Vedúca sociálno – technického úseku

   
  PhDr. Tatiana Štilcová
  +421 911 448 535
  v pracovné dni od 7:00 do 15:30


  Sociálna pracovníčka

   
  Mgr. Andrea Takáčová
  +421 903 135 894


  Vedúca sestra oddelenie A

   
  Miroslava Slašťanová
  +421 911 830 245


  Vedúca sestra oddelenie B

   
  Mgr. Renáta Kotuláčová MBA
  +421 948 156 376


  Vedúca sestra oddelenie C

   
  Bc. Katarína Gucká
  +421 940 995 551

  v pracovné dni od 7:00 do 15:30

  Sídlo spoločnosti


  BENETRIX, n.o.
  Priehradná 9A (mapa)
  036 01 Martin, Slovenská republika
  IČO: 37 983 725
  DIČ: 20 220 669 04

  Kontakt: +421 918 476 144
  Blok „A“: +421 948 413 755
  Blok „B“: +421 901 703 971
  Blok „C“: +421 911 577 962Kontaktujte nás pre viac informácií

Najčastejšie otázky

 • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
  Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
  ...
Všetky otázky